Boogschutters

    

        Robin Hood Tienen

    

Wie zijn wij? een kleine voorstelling

De handboog vereniging Robin-Hood-Tienen (RHT)is gesticht in 1960 en van 1962 tot februari 2008 gevestigd in de Minderbroederstraat 15 op de parking van de oude kazerne in het centrum van Tienen.

Hierna werd het lokaal opgevorderd door het stadsbestuur en in afwachting van het nieuwe - ons beloofde - lokaal, oefenen wij nu in het lokaal van de Sint-Franciscusgilde in de Mulkstraat (voor de spoorwegbrug). Ook het outdoorveld bevindt zich daar, en ligt wat verder achter de spoorwegbrug.

Ons doel -
" ...Onze club stelt zich als doel om iedereen die interesse heeft om de boogschietsport te beoefenen, te begeleiden in een rustige atmosfeer, en op een veilige locatie, waar vriendschap en sportiviteit van tel zijn. We stellen geen eisen aan onze leden, het enige wat we vragen als wederdienst is een bijdrage in de kosten om een club uit te kunnen baten (lidgeld) en op tijd en stond een helpende hand ... "
Onze clubvisie -

" ... wordt op deze website verspreid weergegeven;  om ze nog eens samen te vatten, verwijzen we naar de 4 belangrijkste onderstaande kernwoorden, waar we als club naar toe werken .."

Verder kijken dan je neus ...

Eenmaal lid van Robin Hood Tienen, kan je je nog verder vervolmaken binnen de Boogschutterssport door via het verbond bijkomende cursussen te volgen.

Misschien voelt er zich iemand geroepen om de jeugd mee te begeleiden bijvoorbeeld. De VTS (Vlaamse Trainerschool) geeft jaarlijks bijkomende cursussen om Initiator of Instructeur te worden. Voor bijkomende info zie de website van de    Handboogliga

Hoogtepunten

RHT beleefde gedurende al die jaren van bestaan, enkele opmerkelijke hoogtepunten, waar we trots op mogen zijn.

We pikken er enkele voorbeelden uit, want niet van alle feiten bestaan er nog afschriften of is de kwaliteit ervan nog publiceerbaar.

Onze  4 hoofdpijlers

1
TEAM
SPIRIT

De club valt of staat met een goede samenhorigheid van al zijn leden. Het bestuur probeert om de sfeer in de club zo optimaal mogelijk te maken, zonder afbreuk te doen aan de andere drie pijlers. Samenhorigheid en vriendschap staan centraal.

2
Veiligheid
/Discipline

De hoofdactiviteit van RHT is boogschieten en dus is veiligheid een hoofdbezorgdheid voor ons. Ook al mag er soms plezier worden gemaakt, de veiligheidsvoorschriften dienen nauwkeurig te worden nageleefd en dus is er nood aan een ijzeren discipline zolang er geschoten wordt in de club.

3
Dynamisch /
voor jezelf en anderen

Alle leden proberen in clubverband een meerwaarde te brengen in de ontwikkeling van zichzelf alsook de andere teamgenoten d.w.z. samen dezelfde hobby beoefenen en ondertussen elkaar verder helpen ter verbetering van het gezamelijke sportieve niveau.

4
Sportiviteit/
Respect

Sportiviteit en respect zijn bij ons nauw verweven. In een boogschuttersclub is er respect voor de kunde van de andere schutters alsook de tegenstanders in wedstrijden. Er kan pas sportiviteit leven in een club als er ook het grootste respect heerst voor de anderen.

Bestuur, trainers  en begeleiders

Luc Geldof

voorzitter


Jacques Derede

Ondervoorzitter, begeleider
Chemin de carriers, 75
1370 Saint-Remy_Geest
Tel. 0475/416815


Louis Cultiaux

Secretaris, trainer en begeleider
Wapenmeester
Leuvenselaan, 337, 3300 Tienen
Tel. 0476/464860


Marie-Louise Mathieu

Penningmeester
Trainer B, Sportverantwoordelijke Leuvenselaan, 337, 3300 Tienen
Tel. 0496/452484

Philippe Cultiaux

PR, begeleider
Wulmersumsestwg, 645
3300 Goetsenhoven
Tel. 0496/060602

Sven Goossens

Trainer, begeleider
Heelblok 22, 3300 Tienen

Michael Cultiaux

Jeugdverantwoordelijke, Initiator
Kersbeek dorp 51,
3470 Kortenaken
Tel. 0487/069311

Joeri Goossens

Webmaster